Vinyl på CBS

Montering af vinyl i mønster i Social Lounge på CBS

Belægning: Arbejdet der er udført: Affedtning af malet gulv. Primning og fuldspartling. Levering og montering af 2,0mm. Forbo Sphera i 2 farver. Grundfarve 51245 Vivid Thyme og gangbane 50233 Swedish Grey. Svejsning af samlinger. Afsluttet med sandlister.